phan caro trong hinh la o caro to,nhung san pham ben gnoai la ca ro nho nha may ban.mac rat ton dang.tra trung va lich su khi di lam hoac di hoc
Loading...